כתב תביעה למזונות ילדים

יש לפרט את הכנסות הצדדים ואת הצרכים הנדרשים ולצרף מסמכים מאמתים (קבלות).

יש לצרף טופס הרצאת פרטים ו – 12 תלושי שכר אחרונים של התובע (לרוב האם).

כתב הגנה לתביעת מזונות

יוגש בתוך 15 ימים מיום קבלת התביעה.

לכתב ההגנה יצורף טופס הרצאת פרטים ו – 12 תלושי שכר אחרונים

מזונות זמניים

ניתן לבקש מבית המשפט פסיקה של מזונות זמניים לתקופת הביניים שעד לדיון או עד להכרעה כוללת בתיק.

יש להגיש בקשה נפרדת לצורך כך שבמסגרתה יפורטו כל העובדות, ההכנסות והצרכים הנדרשים.

מה כוללים המזונות?

סכום מזונות בסיסי.

השתתפות בדמי מדור ובהוצאות אחזקת מדור.

השתתפות בהוצאות חינוכיות ורפואיות חריגות.

מהו סכום המזונות שייפסק?

כיום אין נוסחה רשמית לחישוב המזונות אך פסקי הדין היוצאים ממערכת המשפט מבוססים על "הבנות בלתי כתובות" לגבי מינימום סכום המזונות, כשהדבר תלוי בהכנסות הצדדים, בצרכי הילדים ובהסדרי הראייה.

לרוב פוסקים לכל ילד בין 1,250-1400 ₪ לחודש.

דמי השתתפות במדור תלויים במספר הילדים: עבור ילד אחד פוסקים 30% מדמי המדור; עבור שני ילדים 40% ועבור שלושה ילדים 50%.

לרוב ההשתתפות בהוצאות חינוכיות ורפואיות חריגות עומדת על 50%. אולם, ניתן לעתור להשתתפות גבוהה יותר בהתחשב בהכנסות גבוהות במיוחד של הצד השני או בשל נסיבות מיוחדות אחרות. סכום המזונות מוצמד למדד המחירים לצרכן. סכום המזונות משולם עד גיל 18 שנים.

השפעת המשמורת על המזונות

סכום המזונות מושפע מזהות ההורה המשמורן על הילדים. במשמורת משותפת של ההורים, יכול סכום המזונות להיות מופחת לפי שיקול דעת בין המשפט (לרוב בין 25% – 50% פחות) ר' עמ"ש 1180-05-14. החיוב המשפטי במזונות הילדים החל על האב – שונה בגילאים שונים:

ילדים עד גיל 6 – החיוב על האב הוא אבסולוטי ומוחלט מדין תורה. אב חייב לזון את ילדיו בגין זה בין אם יש להם מקורות הכנסה ורכוש ובן אם לא. 

ילדים בני 6-15 שנים: מוטלת חובה על האב לזון את ילדיו בגילאים הללו כדי מילוי כל צרכיהם החיוניים – הכרחיים, וחובה זו היא מעין חובה אבסולוטית. 

ילדים מעל גיל 15 –  החיוב לפרנס אותם הינו מ"דין צדקה" והחיוב על על שני ההורים.

תקופת השירות הצבאי  – על פי הפסיקה אב חייב בתקופת הצבא (שירות חובה בלבד) לשאת בשליש מהמזונות שהיו משולמים עד אותו מועד. 

האם ניתן לשנות חיוב במזונות שנקבע בפסק דין?

ככלל, שינוי מזונות יעשה רק אם חל שינוי נסיבות מהותי (לדוגמא: שינוי מהותי בצרכים, בהכנסות, במצב בריאותי וכיוצ"ב).

 

שתפו את התוכן

זקוקים לשירות משפטי מקצועי ואחראי?
פנו עכשיו לעורכת דין משפחה ומגשרת טלי ורד קינן
03-7306162


צרו קשר עכשיו

נושאים נוספים שיכולים לעניין אתכם